Jūsu grozs ir tukšs
Kopā
€0.00
Nopirkt
0
+371 277 11 344 | info@vilevi.lv

Garantija

1. Visām SIA Vilevi  interneta veikalā pirktajām precēm ir ražotāja garantija.

2. Likumiskās garantijas ietvaros, patērētājs ir tiesīgs 24 mēnešu laikā no pirkuma brīža iesniegt prasību par preces neatbilstību līguma noteikumiem. Pretenzijas pieteikšanas tiesības ir spēkā, ja prece tika izmantota tikai tam paredzētājam mērķim un tikai mājsaimniecībā.

3. Juridiskām personām, kas nav Patērētājs, tiek nodrošināta tikai Ražotāja noteiktā garantija.

4. Ražotāja garantijas nosacījumi ir spēkā, ja var uzrādīt:

 • pirkumu apliecinošu dokumentu (čeks, pavadzīme);
 • ražotāja vai izplatītāja garantijas karti (gadījumā, ja ražotājs vai izplatītājs tādu ir ietvēris preces komplektācijā).
​​5. Garantijas nosacījumi nav attiecināmi uz preces papildus piederumiem (aksesuāriem), barošanas elementiem (baterijas, akumulatori), piederumiem kuriem ir ierobežots resurss (drošinātāji, austiņas, uzlīmes).

6. Ražotāja garantijas nosacījumi nav spēkā, ja:

 • bojājumiem, kas radušies pircēja, lietotāja vainas dēļ:
 • precei ir garantijas plombu, sērijas numuru bojājumi;
 • prece nav lietota tai paredzētajām vajadzībām un nav ekspluatēta tā, kā tas ir norādīts lietošanas instrukcijā;
 • prece, kas ir bojāta lietotāja dēļ (piemēram- saskrāpētas, salauztas konstrukcijas, ieliets ūdens tam neparedzētajās vietās, nepareiziem līdzekļiem kopta prece, ja precē ir atrasti nepiederoši priekšmeti, ir pieļauta kukaiņu iekļūšana izstrādājumu iekšienē vai kādas citas pēdas, kas liecina par nepareizu preces ekspluatāciju);
 • ja bojājums būs radies barojošā sprieguma, kabeļu tīklu neatbilstības ražotāja noteiktajiem standartiem, strauju temperatūras svārstību dēļ, kā arī citu sadzīves un ārējo faktoru dēļ (kvēpi, dūmi, putekļi, mitrums, triecieni, skrāpējumi);
 • ja izstrādājumā redzamas nekvalificēta remonta pēdas;
 • dabiska elementu nolietojuma gadījumos;
 • ja izmantots nestandarta barošanas bloks, piederumi un rezerves daļas, kā arī izejmateriāli, ko ražotājs nav sertificējis lietošanai ar noteikto preci, un ja tas būs izraisījis šīs preces bojājumus;
 • papildus aprīkojumam garantija netiek piemērota (baterijas, austiņas, savienojoši kabeļi, lādēšanas ierīces);
 • garantija nedarbojas, ja radušies bojājumi nepareizas transportēšanas rezultātā.

7. Gadījumā, ja prece ir bojāta, ir iespējams:

 • nogādāt preci mums SIA Vilevi, Graudu iela 29a, Rīgā, LV-1058 (pievienojot pirkumu apliecinošu dokumentu un garantijas talonu (ja tādu ietvēris ražotājs);
 • zvanīt pa tālruni 27711344 vai rakstīt uz e-pastu: info@vilevi.lv  

​Atteikuma tiesības

1. Atteikuma tiesības var izmantot un preci atgriezt 14 kalendāra dienu laikā no brīža kad prece ir iegādāta, neminot atgriešanas iemeslu.

2. Lai izmantotu atteikuma tiesības, ar nepārprotamu paziņojumu (piemēram, pa pastu nosūtītu vēstuli vai e-pastu) mūs - SIA „VILEVI”, juridiskā adrese Krasta iela 15-7, Rīgā, LV-1050, tālrunis 27711344, e-pasta adrese: info@vilevi.lv, ir jāinformē par lēmumu atteikties no noslēgtā līguma/preces. Jūs varat izmantot atteikuma veidlapas paraugu (lejuplādēt šeit), bet tas nav obligāti.​

​3. Atteikuma tiesību izmantošanas termiņš beigsies pēc 14 dienām, sākot no preces saņemšanas dienas. Ja termiņa beigas iekrīt valstī „oficiāli” noteiktā brīvdienā, atteikuma tiesības izmantojamas līdz minētā termiņa beigu datumam sekojošajai darba dienai (ieskaitot to).

4. Ja jūs atteiksieties no šā līguma, mēs jums atmaksāsim visus no jums saņemtos maksājumus, tostarp piegādes izmaksas (izņemot papildu izmaksas, kas radušās tādēļ, ka jūs esat izvēlējies piegādes veidu, kas nav mūsu piedāvātais vislētākais standarta piegādes veids), bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad mēs tikām informēti par jūsu lēmumu atteikties no šā līguma un saņēmām atpakaļ preci. Atmaksāšana tiks veikta, izmantojot tādu pašu maksāšanas līdzekli, kādu jūs izmantojāt sākotnējam darījumam, ja vien neesat skaidri paudis piekrišanu to darīt citādi. Jebkurā gadījumā no jums saistībā ar šādu atmaksāšanu netiks iekasēta nekāda maksa.

5. Lai izmantotu atteikuma tiesības, Jums preces jānodod SIA „VILEVi”, Graudu ielā 29a, Rīgā bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad jūs mums paziņojāt savu lēmumu atteikties no šā līguma. Termiņš būs ievērots, ja jūs preces nosūtīsiet atpakaļ pirms 14 dienu termiņa beigām

6. Jums būs jāsedz ar preču atpakaļ atdošanu saistītās tiešās izmaksas. Jūs esat atbildīgs tikai par preču vērtības samazināšanos, ja preces izmantotas nevis tāpēc, lai konstatētu šo preču veidu, īpašības un darbību, bet citos nolūkos. Prece pārbaudes nolūkos lietojama tiktāl, ciktāl to būtu iespējams izdarīt veikalā

7. Ministru kabineta 2014.gada 20.maija noteikumi Nr.255 “Noteikumi par distances līgumu” 22.punkts nosaka, ka patērētājs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja

 • Preces vai pakalpojuma cena ir atkarīga no finanšu tirgus svārstībām, kuras pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs nevar kontrolēt un kuras var rasties atteikuma tiesību termiņā;
 • Prece tiek izgatavota pēc patērētāja norādījumiem vai ja prece ir nepārprotami personalizēta 
 • Prece ātri bojājas vai tai drīz beidzas derīguma termiņš;
 • Patērētājs ir atvēris iepakojumu precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ (tādām precēm, kā ausīs ieliekamie dzirdes aizsardzības līdzekļi, respirators, sadzīves ķīmijas produktus un citas tamlīdzīga rakstura preces,);
 • Prece tās īpašību dēļ pēc piegādes ir neatgriezeniski sajaukusies ar citām lietām.

Atteikuma tiesības attiecas uz precēm, kuras ir iegādātas ārpus pastāvīgās tirdzniecības vai pakalpojumu sniegšanas vietas jeb sliekšņa tirdzniecība (pārdevējs apmeklē patērētāju mājās, darbavietā vai citā viņa atrašanās vietā).

Dabas apstākļu radītie bojājumi netiek kompensēti.

Atteikuma tiesības neattiecas uz juridiskām personām.