Jūsu grozs ir tukšs
Kopā
€0.00
Nopirkt
0
+371 277 11 344 | info@vilevi.lv

Ugunsdrošība

Ugunsdrošība

UGUNSDROŠĪBAS PRASĪBU IEVĒROŠANA IR VIENS NO GALVENAJIEM NOSACĪJUMIEM DROŠAM DARBAM!

Mēs piedāvājam sekojošus ar ugunsdrošību saistītus pakalpojumus:

 • Ugunsdrošības prasību sakārtošana (apsekošana un neatbilstību novērtēšana):
  • ugunsdrošības inventāra atbilstības noteikšana prasībām,
  • ēku, telpu un teritorijas atbilstības noteikšana prasībām,
  • dokumentācijas pārskatīšana/ sagatavošana,
  • nepieciešamo ugunsdzēsības aparātu skaitu noteikšana.
 • Ugunsdrošības instrukciju izstrāde.
 • Rīcības plāna ugunsgrēka gadījumā izstrāde.
 • Ugunsdrošības žurnālu sagatavošana.
 • Evakuācijas plānu izstrāde.

SIA VILEVI piedāvā sekojošas ugunsdrošības teorētiskās un praktiskās apmācības:

Ugunsdrošības teorētiskās un praktiskās apmācības (ar evakuāciju)

Ugunsdrošības teorētiskās apmācības par: 
 • ugunsdrošības līdzekļiem un to pielietošanu
 • rīcību ugunsgrēka gadījumā 
 • ugunsgrēka izcelšanās iemesliem

Praktiskās apmācības evakuācijas pasākumu veikšanā (signalizācijas iedarbināšana (ja ir), cilvēku evakuēšana)

Cena: EUR 150 (bez PVN)
Ceļa izdevumi: EUR 0,20 par kilometru

Ugunsdrošības teorētiskās un praktiskās apmācības (ar uguns dzēšanu)

Ugunsdrošības teorētiskās apmācības par: 
 • ugunsdrošības līdzekļiem un to pielietošanu
 • rīcību ugunsgrēka gadījumā 
 • ugunsgrēka izcelšanās iemesliem
Ugunsdrošības praktiskās apmācības ar uguns dzēšanu*

​Cena: EUR 200 (bez PVN)
Ceļa izdevumi: EUR 0,20 par kilometru

Ugunsdrošības teorētiskās apmācības

Ugunsdrošības teorētiskās apmācības par: 
 • ugunsdrošības līdzekļiem un to pielietošanu
 • rīcību ugunsgrēka gadījumā 
 • ugunsgrēka izcelšanās iemesliem
Cena: EUR 100 (bez PVN)
Ceļa izdevumi: EUR 0,20 par kilometru
Pēc instruktāžas pasniedzējs parakstās par veikto instruktāžu Jūsu iestādes instruktāžu uzskaites žurnālā un tiek sagatavot akts par veikto apmācību.
*Vienā grupā var piedalīties apmēram līdz 20 cilvēkiem. Pasūtītājam jānodrošina ar atbilstošu vietu ārpus telpām ugunsdrošības praktiskajām apmācībām.

Piedāvājam arī veikt:​

IEKŠĒJĀ UGUNSDZĒSĪBAS ŪDENSVADA KRĀNA UN TĀ APRĪKOJUMA PĀRBAUDE: 

 • ūdens spiediena ūdensvadā (bāri) noteikšana,
 • ražības (litri sekundē) noteikšana,
 • aprīkojuma stāvokļa novērtējums,
 • ūdensapgādes sistēmas atbilstības novērtējums tehniskā projekta risinājumiem un būvniecību regulējošo normatīvo aktu prasībām,
 • sūkņu pārbaude,
 • ugunsdzēsības ūdensvada ūdens plūsmas mērīšana.

 Koka konstrukciju apstrāde ar antipirēnu FAP.

Koka būvkonstrukciju pretuguns aizsargapstrāde maksimāli samazina degošu materiālu un konstrukciju degtspēju, palielina to minimāli nepieciešamo ugunsizturību un ir obligāta prasība visām ēkām un būvēm, neatkarīgi no to nozīmes un piederības.