Jūsu grozs ir tukšs
Kopā
€0.00
Nopirkt
0
+371 277 11 344 | info@vilevi.lv

Personas datu aizsardzība

Personas datu aizsardzība

No 2018. gada 25. maija ikvienam uzņēmumam, kas strādā Latvijā vai kādā citā Eiropas Savienības valstī, ir piemērojamas Eiropas Savienības Vispārīgās datu aizsardzības regulas (Regula) prasības.

Ko tas nozīmē?

Iepriekšējais regulējums, kas noteica personas datu aizsardzību (Fizisko personu datu aizsardzības likums), bija radīts laikā, kad vēl nebija interneta. Šodien dzīve nav iedomājama bez interneta. Līdz ar to arī regulējumam bija jāmainās pielāgojoties jaunajai tehnoloģiju situācijai. Ar Regulu tiek noteikti visā Eiropas Savienībā vienoti principi personas datu aizsardzībai, dodot lielākas tiesības indivīdam (cilvēkam) daudz vairāk kontrolēt, kas notiek ar viņa datiem.

Kā tas ietekmē uzņēmumu?

Regula piešķirt cilvēkam daudz vairāk kontroles pār to, kas notiek ar viņa datiem, un tiesības prasīt pārziņiem, kuri uztur datubāzes vai vāc personas datus, paskaidrot, kāpēc viņi to dara, un noteiktos gadījumos pret šādu datu vākšanu iebilst, aizliedzot to vākšanu vai lūdzot datus dzēst. 

Regula uzliek daudz vairāk pienākumu pašam pārzinim domāt un pamatot, kāpēc viņam konkrēti dati ir vajadzīgi un vai tas ir tiesiski.

Jebkura juridiskā persona ir pārzinis, jo, pirmkārt, tā apstrādā savu darbinieku personas datus. 

Uzņēmumi, kuri nodarbojas ar preču piegādi, tirdzniecību, kuriem ir klientu saraksti, kuri veido noteikta veida klientu profilus, izzina klientu kredītvēsturi – brīdi, kad sāk strādāt ar personas datiem, tās apstrādā personas datus un ir pārziņi. Tas attiecas arī uz valsts iestādēm un pašvaldību iestādēm.

Šis ir piemērots brīdis, lai katra iestāde un uzņēmums izvērtētu, vai veiktā personas datu apstrāde atbilst personas datu aizsardzības pamatprincipiem, un veiktu visus iespējamos uzlabojumus, lai nodrošinātu pienācīgu personas datu aizsardzību.

Mūsu komanda (sertificēti datu aizsardzības speciālisti, IT konsultanti un juristi) palīdzēs sagatavot Jūsu uzņēmumu gaidāmajām pārmaiņām:

  • konsultācijas par to, ko Regula maina un kā tā attiecināma uz uzņēmumu
  • pašreizējā datu aizsardzības stāvokļa novērtējums un rekomendācijas, kā nodrošināt atbilstību Regulai
  • personas datu aizsardzības prasību ieviešana – t.sk. iekšējo normatīvo aktu, līgumu, privātuma aktu sagatavošana un tehnisko prasību definēšana
  • sertificētu datu aizsardzības speciālistu pakalpojumi
  • palīdzība organizācijām, uzņēmumiem risināt ar privātuma jautājumiem saistītas problēmas
  • IT sistēmu un procesu audits