Jūsu grozs ir tukšs
Kopā
€0.00
Nopirkt
0
+371 277 11 344 | info@vilevi.lv

UGUNSDZĒSĪBAS APARĀTU APKOPE

UGUNSDZĒSĪBAS APARĀTU APKOPE

UGUNSDZĒSĪBAS APARĀTU APKOPE

SIA "Vilevi" ir viens no nedaudzajiem uzņēmumiem Latvijā, kuru kvalitātes vadības sistēma ir sertificēta atbilstoši ISO 9001 standarta prasībām, un novērtēts, ka ugunsdzēsības aparātu uzpilde un apkope tiek veikta, atbilstoši LVS 402 “Ugunsdzēsības aparātu apkopes punkti. Vispārējās prasības” prasībām.​​​

Informācija publicēta SIA DetNorske Veritas Latvia mājaslapā www.dnvba.com​


Cik bieži jāveic ugunsdzēsības aparātu tehnisko apkopi?
Ugunsdrošības noteikumos noteikts, ka ugunsdzēsības aparātu tehnisko apkopi jāveic ne retāk kā reizi piecos gados, ja ražotājs nav noteicis citu  ugunsdzēsības aparāta tehniskās apkopes biežumu. 
Visbiežāk ražotāja noteiktais ugunsdzēsības aparātu tehniskās apkopes termiņš ir reizi gadā, savukārt reizi piecos gados ieteicams veikt ugunsdzēsības aparāta atvēršanu un labošanu (veicot pulvera pārpildīšanu vai to nomainot) 
Ugunsdzēsības aparātu tehnisko apkopi drīkst veikt tikai atbilstoši sertificēti uzņēmumi. 


Ugunsdzēsības aparātu tehniskā stāvokļa vizuālā apskate
Atbilstošu Ugunsdrošības noteikumiem, atbildīgā persona nodrošina ugunsdzēsības aparāta tehniskā stāvokļa vizuālo apskati (novērtējumu) ne retāk kā reizi gadā, bet, ja ugunsdzēsības aparāts atrodas:
- publiskā objektā, 
- pasažieru sabiedriskajā transportlīdzeklī,
- pasažieru sabiedriskajā dzelzceļa vagonā vai pasažieru sabiedriskajā kuģošanas līdzeklī,
- neapkurinātā objektā vai teritorijā
ne retāk kā reizi sešos mēnešos.
Par ugunsdzēsības aparāta tehniskā stāvokļa vizuālo apskati (novērtējumu) izdara atzīmi attiecīgajā uzlīmē uz ugunsdzēsības aparāta​​.
Ja ugunsdzēsības aparāta tehniskā stāvokļa vizuālās apskates (novērtējuma) gaitā konstatēts ugunsdzēsības aparāta bojājums, ugunsdzēsības aparātam nodrošina tehnisko apkopi.​


Par ugunsdzēsības aparāta bojājumu tiek uzskatīts:
-  korozija vai mehānisks bojājums uz aparāta korpusa vai tā daļām;
- šļūtenes, sprauslas, taures, iedarbināšanas mehānisma, spiediena indikācijas ierīces bojājums;
- neatbilstošs spiediena rādījums spiediena indikācijas ierīcē, spiediena indikācijas ierīces rādījuma nesalasāmība vai ugunsdzēsīgās vielas (svara) trūkums ugunsdzēsības aparātā;
- marķējuma vai lietošanas instrukcijas nesalasāmība vai to trūkums;
- ražotāja noteiktās pazīmes, kas norāda uz ekspluatācijai nederīgu ugunsdzēsības aparātu.